زیمنس - SIEMENS

لیمیت سوییچ بدنه فلزی دو طرف 3SE3 120-0G

لیمیت سوییچ بدنه فلزی دو طرف 3SE3 120-0G

700,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه

لیمیت سوییچ بدنه فلزی چپ زن 3SE3 120-0F

لیمیت سوییچ بدنه فلزی چپ زن 3SE3 120-0F

550,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه

لیمیت سوییچ بدنه فلزی یک طرف 3SE3 303-1E

لیمیت سوییچ بدنه فلزی یک طرف 3SE3 303-1E

800,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه

لیمیت سوییچ بدنه فلزی دو طرف 3SE3 120-1G

لیمیت سوییچ بدنه فلزی دو طرف 3SE3 120-1G

650,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه

لیمیت سوییج بدنه فلزی فشاری قرقره 3SE3 100-1D

لیمیت سوییج بدنه فلزی فشاری قرقره 3SE3 100-1D

500,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه

لیمیت سوییچ بدنه فلزی چپ زن 3SE3 100-1F

لیمیت سوییچ بدنه فلزی چپ زن 3SE3 100-1F

550,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه

لیمیت سوییچ بدنه فلزی فشاری ساده 3SE3 100-1B

لیمیت سوییچ بدنه فلزی فشاری ساده 3SE3 100-1B

500,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه

لیمیت سوییچ یک طرف 3SE3 200-1E

لیمیت سوییچ یک طرف 3SE3 200-1E

450,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه

لیمیت سوییچ بدنه فلزی دو طرف 3SE3 404-1G

لیمیت سوییچ بدنه فلزی دو طرف 3SE3 404-1G

1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه

لیمیت سوییچ بدنه فلزی دو طرف رگلاژ 3SE3 120-1U

لیمیت سوییچ بدنه فلزی دو طرف رگلاژ 3SE3 120-1U

750,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه

لیمیت سوییج بدنه فلزی فشاری ساده 3SE3 100-1C

لیمیت سوییج بدنه فلزی فشاری ساده 3SE3 100-1C

550,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه

لیمیت سوییچ بدنه فلزی دو طرف 3SE3 100-1G

لیمیت سوییچ بدنه فلزی دو طرف 3SE3 100-1G

650,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه

لیمیت سوییچ فشاری قرقره 3SE3 200-1D

لیمیت سوییچ فشاری قرقره 3SE3 200-1D

500,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه

لیمیت سوییچ بدنه فلزی فشاری قرقره 3SE3 120-1D

لیمیت سوییچ بدنه فلزی فشاری قرقره 3SE3 120-1D

550,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه

لیمیت سوییچ بدنه باکالیت یک طرف 3SE3 200-0E

لیمیت سوییچ بدنه باکالیت یک طرف 3SE3 200-0E

450,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه

لیمیت سوییج بدنه فلزی فشاری قرقره 3SE3 100-0D

لیمیت سوییج بدنه فلزی فشاری قرقره 3SE3 100-0D

500,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه

لیمیت سوییج بدنه فلزی چپ زن 3SE3 100-0F

لیمیت سوییج بدنه فلزی چپ زن 3SE3 100-0F

550,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه

لیمیت سوییج بدنه فلزی فشاری ساده 3SE3 100-0C

لیمیت سوییج بدنه فلزی فشاری ساده 3SE3 100-0C

550,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس الکترو صنعت رامین

آدرس : فروشگاه: ایران-تهران-تهران-لاله زار جنوبی - بالاتر از کوچه خندان (ملانوروزی) - پلاک82 - سرای کشتی آرای - الکترو صنعت رامین

تلفن : 021-33114602, 021-33912605, 021-33905386

وب سایت : www.electrosanatramin.1st.ir


جستجو درمحصولات

مطالب تازه

کانال تلگرام